Vi klarer din udgravning på Sjælland

Uanset din opgave – den lille udgravning til trampolin eller svømmepøl, den større til fundamentet til hus eller tilbygning eller den omfangsrige til anlæg af større bebyggelsesarealer, industri eller parkering – så har vi det rette maskinel til at løse opgaven og den vigtige knowhow efter over 50 år i branchen. 

 Mere end 50 års erfaring med jordarbejde

 Opdaterede med nyeste krav og  teknologiske muligheder

 Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
Udgravning-2
Udgravning-2

Skal der graves?

  • Eksperter i jordarbejde, fra flytning og udgravning til etablering af nye områder
  • Vi sørger for papirarbejdet – undgå problemer med din jord og spar tid med registrering
  • Stor maskinpark klarer alle former for gravearbejde – fra de små til de helt store

Vi elsker maskiner

Det er klart. For med de rigtige af slagsen kan vi løse alle former for opgaver indenfor udgravning, og vi har derfor en omfangsrig maskinpark. Hver og en er konstrueret specifikt alle de forskellige slags gravearbejde og udgravninger fra det fine til det tunge. 

Det betyder, at vi både kan komme til umage steder, mens de helt store kan klare mange tons jord. Så uanset om det gælder nedgravede elementer som gamle olietanke, der skal fjernes, mindre eller større udgravninger til forsyningsledninger, byggegruber eller anlæg, så er vi klar.

Skal der graves?

Vi har over 50 års erfaring med gravearbejde af forskellig slags og ved, at når der skal anlægges og graves, skal der samtidig tages hensyn til forskellige typer af jord, ligesom jordbundsprøver kan være påkrævet. For den rigtige håndtering afhænger ofte af, hvilken type jord, der er tale om. 

Vi sørger for papirarbejdet og tager højde for de forskellige jordbundsforhold, da de kan påvirke jordens stabilitet. Det gælder eksempelvis højt grundvandsspejl, sand, flyn, mose eller vandårer. Er det nødvendigt med grundvandssænkning eller pumpestationer i forhold til projektet, står vi også for det, ligesom vi tager højde for korrekt afmærkning og hensyntagen til sne, frost og kulde.

Bortskaffelse af jord

Når jorden skal væk, kræver det en ordentlig håndtering, for der skal tages hensyn til miljøet, da det er i alles interesse, at forurenet jord ikke blandes med uforurenet. Derfor skal jordflytning anmeldes til kommunen. Den klarer vi. Det samme gælder midlertidig oplagring, hvis det er nødvendigt. For det skal være let at få gravet ud og nemt at komme videre med projekterne.

Udgravning er bare starten

Oftest er en udgravning starten på et større projekt. Her assisterer vi gerne i alle processerne, for med over 50 års erfaring i jordhøjde kender vi alle trin og mulige problematikker. Samtidig er vi som certificerede kloakmestre eksperter i alt fra klimasikring i forhold til regnvand, kloakering og fundamenter. Men vi er også stærke inden for belægning, når udeområderne efter en udgravning skal afrundes smukt med grusveje, stier, sten eller græs. 

Og gælder det byggeri, har vi de bedste samarbejdspartnere. Så kontakt os for at høre nærmere omkring, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med din jord.