Funktionel kloak - basen for en velfungerende bygning

Vi sikrer dig mod oversvømmelse, rotter og stoppede afløb.

Kloakken er en helt central del af huset, men samtidig ikke noget, vi tænker så meget over, fordi den ikke er synlig. Men er der problemer med kloakken – enten i form af forkert dimensionerede rør, skader, revner eller dårligt vedligehold, så kan vi pludselig mærke det i huset, når rotterne trænger ind, toilettet flyder over eller vasken er stoppet. 

Derfor er det vigtigt at sørge for, at kloakken er funktionel og vedligeholdt, for gør du ikke det, kan det i sidste ende blive en meget både dyr og belastende affære.

Samtidig er klimaændringerne over os, og vi har allerede oplevet, hvad fremtiden byder på i form af stigende vandmasser. Det betyder pres på rensningsanlæggene og kloaksystemet. Så det er ikke til at komme udenom, at nye løsninger er nødvendige for at kunne imødegå store regnskyl og oversvømmelser.

WEB-kloakanker-2-RE

Din kloakspecialist i Nordsjælland

  • Vi har over 60 års erfaring med alle former for kloakarbejde og tager altid udgangspunkt i den enkelte ejendom baseret på nøje inspektion.
  • Certificeret og autoriseret kloakmester er din garanti for veludført arbejde.
  • Altid nyeste viden om teknologi, uddannede medarbejdere og opdateret udstyr – vi står for al papirarbejde, eksekvering og løbende service.

Din kloak - dit velvære

Vi tager hånd om din kloak og sørger for at den fungerer, så du undgår problemer med tilstoppede afløb, lugtgener eller alvorlige omkostningstunge nedbrud. 

Med TV-inspektion finder vi hurtigt fejlen og kan udbedre der, hvor problemet opstår. Er der lugtgener eller tilstopninger tilbyder vi alle former for kloakspuling, og vi har selvfølgelig serviceaftaler, der garanterer dig en velfungerende kloak, hvor du aldrig skal bekymre dig.

Undgå oversvømmelser

Stigende vandmasser sætter pres på kloaksystemet og sumpede vådområder i græsset kommer i fremtiden til at blive et større og større problem.

Med højvandslukker sikrer vi dig imod oversvømmede kældre, mens vores forskellige LAR løsninger i forhold til klimasikring hjælper dig til at undgå oversvømmelser. Her er faskiner en rigtig god og økonomisk løsning, hvor vi hjælper både med det administrative, nedgravning og opsætning, ligesom vi tilbyder serviceaftaler, så dine løsninger altid kører optimalt, og du undgår overraskelser.

Rotter

Klimaændringerne betyder også langt flere rotter, da de formerer sig med dobbelt fart på grund af de milde vintre. Som ejer af en matrikel skal du anmelde rotter til kommunen, men også selv sørge for at bekæmpe dem. Det er også at foretrække, for rotter bærer bakterier med sig, der er sygdomsfremkaldende hos mennesker også i den alvorlige ende, så de små gymnaster skal helst opholde sig langt fra menneskers områder. Samtidig kaster rotter sig heldigvis kun meget sjældent over et velfungerende kloaksystem uden brister eller skader, så det kan godt betale sig at sørge for velholdte rør.

Vi leverer for alle former for rottesikring fra gitre til rottespærre, reparerer sprækker, sørger for rottenet, drænledning samt rottetætte riste og rør, så de ikke får adgang til din ejendom med omkostningstunge følgeskader.