Klimasikring

Undgå at stigende vandmasser bliver til gene på matriklen – vi sørger for fremtidssikrede og specialtilpassede løsninger

Klimasikring

Vandet kommer – i form af mere regn, skybrud og stormflod. Spørgsmålet er, om din matrikel er klar og kan komme af med de stadig større mængder vand. Det hjælper vi med i form af forskellige LAR løsninger skræddersyet til de særlige forhold på din grund, matrikler eller områder.

LAR Løsninger
Lokal Afledning af Regnvand, – specialtilpassede løsninger, så regnen ikke belaster dine arealer og matrikel.

Regnvandsanlæg
Spar både kroner og miljø med anlæg, hvor du genbruger det kalk og tungmetalfrie regnvand.

Regnvandssikring
Få styr på vandet. Læs mere her om de forskellige tiltag indenfor regnvandsikring for store til små ejendomme.

Faskine
Faskiner til langsom nedsivning. En let og billig løsning til opsamling af stigende mængder regn.

Skybrudssikring
Få styr på vandet. Læs mere her om de forskellige tiltag indenfor regnvandsikring for store til små ejendomme.

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Akut brug for hjælp?

Akut brug for hjælp?

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Funktionelle løsninger, så regnvand aldrig bliver et problem

  • Mere end 60 års erfaring med klimasikring
  • Opdaterede med nyeste udstyr og viden
  • Specialtilpasset rådgivning og udførelse

Kommunerne gør et stort arbejde for at skabe en bæredygtig, grøn og innovativ klimatilpasningsindsats i hele Danmark. Men du skal som ejer af en parcel, grund eller ejendom også selv indtænke klimatilpasning. For når voldsommere regn, stormfloder og skybrud kommer, er alle nødt til at forberede sig på en ny virkelighed, der sikrer din bolig eller ejendomme. Og her er der virkelig plads til forbedring. Vi hjælper med forskellige former for fremtidstilpassede klimasikringsløsninger.

Læs mere

  • Billig og let etablering af klimatilpasningsløsninger som sikring mod oversvømmelse og belastede kloakker.
  • Skræddersyede løsninger tilpasset størrelsen på din ejendom, jordbund, reglementer og dimensioner.
  • Vi står for det hele fra ansøgninger til kommunen og godkendelser til etablering og service. Så kan du slappe af.

Fremtiden byder på mere regn i Danmark, hvilket giver øget pres på kloak og rensningsanlæg, ligesom oversvømmelser og våde udeområder belaster ejendomme. Det samme gælder spildevandsanlæggene, der ikke har kapacitet til at rense de store mængder regnvand. Derfor er ejere af ejendomme og huse nødt til også selv at gøre noget.

De fleste tjekker deres tagrender og måske huller i taget, men faskiner, dræn og højvandslukke er det de færreste, der har. Og eftersom haverne ikke kan suge mere regnvand, er det bydende nødvendigt, at du finder gode og brugbare løsninger på dine arealer. Ellers bliver det hurtigt en dyr regning for dig, når oversvømmelserne kommer.

Brejner A/S er din certificerede kloakmester. Udover selvfølgelig at være medlem af Danske TV-inspektørers kontrol, er vi desuden certificeret af Teknologisk Institut. Det betyder, at du får service af høj kvalitet, ligesom vi er underlagt stærk kontrol og ensartede regler.

Vi sikrer de mindste fejlprocenter og kører selvfølgelig med den skrappeste kvalitetssikring og kontrolprocedure, ligesom alle vores operatører altid er opdaterede med den nyeste viden.

Klimatilpasning handler om at forebygge skader i at opstå. Og lige præcis når det kommer til klimasikring, er det faktisk almindeligt, at folk er i tvivl om, hvad de skal gøre.

Faktum er, at klimaændringerne medfører hyppige og kraftigere regnmængder, som giver oversvømmelser af kloakvand i kældre og udenfor.

LAR løsninger kan være med til at mindske dette. I stedet for at lave dyre udvidelser af kloaksystemet er det nemlig ofte lettere at sørge for at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet der, hvor det falder.

Når det kommer til klimasikring er det ikke til at komme udenom ordet LAR. Og har du ikke allerede hørt det, kommer du til det i nærmeste fremtid. For LAR står for Lokal Afledning af Regnvand og dækker over en håndtering, hvor man går fra lukkede rørsystemer til forskellige teknikker til lokal afledning, som primært er baseret på forsinkelse og nedsivning.

I Danmark med sit omskiftelige klima og forholdsvis lave temperaturer foregår fordampning for langsomt til, at levende tage er en optimal måde at komme af med vandet på. Eller sagt på en anden måde, det er ikke nok i sig selv. Derfor bruger man i stedet for rensning og forskellige former for nedsivning.

Der findes en række forskellige LAR løsninger.
Nedsivning, faskiner, regnbede, græsplæner eller grøftekanter er nogle af dem, fordampning via grønne tage, der kan akkumulere og forsinke vandet og regnvandsbassiner er andre. Men ikke alle giver lige stor mening alle steder.
Kommunen skal oftest give tilladelse til etablering af regnvandssystemer, men når grundejere håndterer regnvandet på egen grund, gives der som vanligt tilskud og tilbagebetalingsbidrag.

Den gode nyhed er, at mange løsninger faktisk ikke behøver koste særlig meget. Hverken dem, du kan lave selv eller dem, hvor du skal have en fagmands hjælp.
Gør det selv løsningerne kan være et regnbed, rende eller naturlig lavning i terrænet/haven, hvor regnvand fra tage og belægninger opsamles og langsomt nedsiver i jorden. Det kan sås til med græs eller andet. Generelt kan man sige, at nedsivning i græsplænen er simpelt, billigt og effektivt. Desværre er det oftest ikke nok, med mindre bygningen befinder sig på en højtliggende grund, hvor regnvandet søger ned ad.

Du kan læse mere om, hvad du selv kan gøre i kampagnen www.vandetkommer.dk

En rigtig god og økonomisk overskuelig installation, der kan forhindre smattede haver og oversvømmelser og samtidig forbedre det lokale miljø i åer, vandløb og grundvand er faskinen. Det er et hulrum, som opsamler regnvandet fra tage og belægninger, hvorefter det langsomt nedsiver i jorden. Det fungerer altså som et midlertidigt vanddepot eller regnvandsbassin, og er bygget som en kasse eller hulrum i jorden i plastik eller fyldt med sten.

Vil du læse mere om, hvordan du undgår oversvømmede kældre, er en højvandslukker også en helt essentiel tilføjelse. Læs mere.

En faskine er ikke synlig, da man typisk planter græs ovenpå, og etableringen er forholdsvis simpel og økonomisk, ligesom det involverer minimale gener. Faskiner kan bruges ved alle former for huse og i sommerhuse, hvor det kan være dyrt at koble regnvand til den eksisterende kloak.

Vi yder alle former for services i forbindelse med etablering af nye faskiner, vedligeholdelse og service af eksisterende, ligsom vi er behjælpelige med råd og vejledning om din faskine.

Det er muligt at etablere en faskine selv. Men funktionaliteten skal være i orden, og derfor kan det godt betale sig at bruge en fagmand. Det kan nemlig føre til oversvømmelser på terrænet, hvis de er forkert opbygget, og det samme gælder dårligt vedligeholdte faskiner. Det er også kun en autoriseret kloakmester, der kan tilslutte til kloak, hvis det er nødvendigt.

For at sikre dig, at faskinen leverer det, den skal og ikke stopper til, er det vigtigt, at du holder tagflader og tagrender rene for blade og skidt, så det ikke føres med vandet til faskinen. Sandfanget, hvis din faskine har et sådant, skal tømmes for blade og snavs en gang om året, ligesom nedløbsrøret og vandfangets brønd skal tilses årligt for at sørge for, at de ikke er stoppet eller revnet. Vi leverer serviceordninger, så du er sikker på, at din faskine kører som den skal, når regnen kommer.

Alle faskiner eller regnvandskasketter er ikke ens. Hvor stor den skal være afhænger af jordtypen på din grund, størrelsen på taget, ligesom der skal tages hensyn til skel, bebyggelse, kloakkens placering og forhold omkring grundvandsboringer.
Alt det er der styr på, når du bruger en autoriseret kloakmester, for så sikres du, at din faskine lever op til ejendommens særlige behov.

Er det nødvendigt med ansøgninger til kommunen i forbindelse med godkendelse af etablering af en ny faskine på din ejendom, sørger vi selvfølgelig for, at papirarbejdet er i orden, og at din faskine lever op til reglerne i den enkelte kommune.
Vi sikrer dig specialtilpassede faskiner, der matcher din jordbund, omfangskrav og særlige behov.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og rådgivning om den rigtige løsning til lige din ejendom.

Skal vi løse din opgave?

Hvad siger vores kunder?

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

Søde og rare mennesker. De melder ud i god tid og overholder aftaler.

I er behagelige, hurtige og fleksible!

Meget flink spulemand. Han gjorde alt hvad han kunne for at løse opgaven.

Vi er altid tilfredse med jer – og bruger derfor kun jer. Der er no problems

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

U.G med kryds og slange! Det var nogle søde unge mænd som var herude og byggelederen gjorde mig tryg igennem hele forløbet.