Pumpestationer

Vi sørger for specialtilpassede løsninger med udgangspunkt i omfang og behov, når det kommer til pumpestationer. Lad os sørge for at løfte eller transportere spildevandet, så det flyder (også når det ikke gør det af sig selv.)

 Mere end 50 års erfaring med kloakarbejde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
Pumpestation-2
Pumpestation-2

Eksperter i jord og vand

  • Vi klarer alle former for jord, kloak og betonarbejde
  • Specialister inden for klimasikring og klimatilpasning
  • Vi tilpasser løsningerne til dine områder og behov

Nogle gange flyder vandet ikke af sig selv. Det gælder også spildevandet i rørene under jorden. Og når det skal transporteres over lange afstande, skal tyngdekraften helst gøre arbejdet, så det flyder mod renseanlægget. Er det ikke tilfældet kan pumpestationer, der undervejs pumper vandet op i højden være en god måde at løfte spildevandet, så vandet ikke presser rørene langt ned i jorden. Nogle gange kan man skabe tryk på vandet, så det pumpes frem gennem kloaksystemet ligesom man kan sikre og styrke tyngdekraften.

Hvilken form for pumpestationer, der er det rigtigt i dit tilfælde er afhængig af, hvordan jordforhold, højde og særlige vilkår er der, hvor det skal give vandet en lettere passage.

Fokus er altid på den driftsikre, økonomiske og servicevenlige løsning Og så skal det selvfølgelig være driftsikkert, økonomisk og servicevenligt, – så det bliver let at benytte sig af pumper.

Styr på pumpen

Der findes forskellige løsninger indenfor pumpestationer. Og for alle løsninger gælder det, at styringen skal være i orden – det gælder flowmåling, niveaumåling, svovlbrintemåling og ph som alle skal være på plads. 

Husstandspumpestationer bruges typisk i villaer og er en brønd med en pumpesump, der trykker spildevand ud i en trykledning og videre ud i kloakken. Det smarte ved denne pumpe er, at den er gravet ned og styres med et styreskab. Det betyder samtidig, at den ikke er synlig, når først græs eller anden belægning er etableret ovenpå.

Lad vandet løbe

Når man kan spare på energien er det altid at foretrække. Derfor er pumpestationer, der kun aktiveres, når der er brug for det, en god ide. Det kan være bypass pumpestationer eller hybrider, der kun aktiveres ved behov, og samtidig ikke er afhængig af strømmen, da gravitationen får spildevandet til at løbe af sig selv. Samtidig er hybridpumper mere støjisolerende, ligesom det beskytter mod opstuvning af vandet.

Hjælp til den hårdt pressede kloak

De stigende vandmænder presser spildevandsanlæggene, men også afløbssystemerne. For de er ikke gearede til at modtage de stadigt større mængder vand. Også her kan pumper sikre afløbene.

Lad os se på dine arealer og komme med den helt rigtige løsning,- for vi tager altid udgangspunkt i specialtilpassede set ups med afsæt i specifikke karakteristika for den enkelte matrikel. Og vi glæder os til at finde det helt rigtige også til dine arealer.