Vi klarer dit gravearbejde i Nordsjælland

Skal du have gravet gamle rødder eller olietanke op, gravet hul til trampolin, fundament eller noget helt andet? Så står vi klar med maskinerne – fra de små til de store, både når det kommer til småopgaver i privaten og større projekter for det offentlige, erhverv eller industri.

 Mere end 50 års erfaring med jordarbejde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
Gravearbejde-2
Gravearbejde-2

Skal der graves?

  • Eksperter i jordarbejde, fra flytning og udgravning til etablering af nye områder
  • Vi sørger for papirarbejdet – undgå problemer med din jord og spar tid med registrering
  • Stor maskinpark klarer alle former for gravearbejde – fra de små til de helt store

Vi står for alt gravearbejde fra gravning af alle former for huller, opgravning af nedgravede elementer som træer og andet, udgravning til nye forsyningsledninger, byggegruber og afstivning af rendegrave. Uafhængig af opgaven har vi det rette maskinel og den årelange erfaring, der betyder, at vi kan klare alle former for udfordringer indenfor gravearbejde. For vi kender både problemstillingerne og løsningerne.

Vi graver op og graver ned

Vi kan grave alt. Både op og ned. Det gælder eksempelvis, hvis der er gamle ting under jorden, der skal væk. Det kan være alt fra gammelt byggeaffald, forsyningsledninger, trærødder, olietanke eller andet, der skal flyttes, hvis man skal kunne anlægge nyt.

Og i forbindelse med nyanlæg skal der graves ned.

Fra 1 til 25 ton

Alle slags opgaver kan klares – for vi har maskiner, der er konstrueret til alle de forskellige former for gravearbejde, der findes, både de små til fingravning og de store, der kan løfte mange tons. Har du brug for efterfølgende at komme af med jord, løser vi også alle former for jordflytning (link), både når det kommer til jordflytning og bortskaffelse. Selvfølgelig står vi også for anmeldelse til kommunen og al papirarbejdet, så du ikke skal bekymre dig om det.

Fra udgravning til fundament og byggeri

Gravearbejde kan i nogle tilfælde være starten på et større projekt. Her kan vi også hjælpe dig. Som certificerede kloakmestre har vi over 50 års erfaring med arbejde i jordhøjde fra kloakering til LAR løsninger – lokal afledning af regnvand – samt fundamenter og anlæg.

Handler det om genetablering af græs, grus eller belægning er vi specialister på området, både når det kommer til grusveje og stier, og belægning af sten, skærver eller granit. Så kan dine forhold udenfor komme til at se ud præcis som inden gravearbejdet eller blive optimerede i forhold til dine krav og ønsker.

Hvordan er din jord

Al jord er ikke ens, og derfor er tilgangen til den også forskellig. For når der skal graves, skal der også tages hensyn til dels, hvad der i forvejen er gravet ned i jorden dels, hvordan jordbundsforholdene er og om der er forhold, der kan påvirke jordens stabilitet. Det kan eksempelvis være et højt grundvandsspejl, sand, flynd, mose eller vandåre. Det er også af betydning om der er forurening i jorden eller installationer, der skal tages hensyn til. Det kan være forskellige former for forsyningsledninger, gas, el eller andet.

Sne frost og kulde

Gravning er også forskellige afhængig af vejrforholdene og afhængig af hvor den finder sted, skal der også opsættes afmærkning.

Har du brug for en gravemaskine og kyndig vejledning ligesom faglig sparring og en professionel udførelse, der lever op til dine krav?

Så kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig til arealer, der lever op til drømmene.