Byggemodning i Nordsjælland- Vi følger projektet til dørs

Fra idé til byggeri. For private, erhverv, foreninger og det offentlige.
Vi sørger for, at der er styr på de mange processer fra tanker til grunden står klar til at bygge på. For en grund er først byggemodnet, når der er etableret veje, kloakeret, fremført vand og el.

 Mere end 50 års erfaring med arbejde i jordhøjde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
WEB-Byggemodning2-Brejner_egne
WEB-Byggemodning2-Brejner_egne

Sådan bliver grunden klar

  • Jordarbejder & godkendelser
  • Etablering af regn- & spildevandsledninger
  • Fremføring af vand, el – & varmeledninger
  • Belægningsarbejde & fundament med asfalt, beton og granit.

Intet kan bygges, før grundlaget er på plads. Og det sørger vi for. Fra nedrivning af eksisterende bebyggelse, den første jordbundsanalyse og jordbundsprøver over beregninger til alle former for installationer og rørføring samt kloakering og etablering af fundamentet. 

For først når hele infrastrukturen er på plads, kan selve byggeriet gå i gang.

Ro på!

Spar dig for bekymringerne, – vi sørger gerne for al det forberedende papirarbejde. Med over 50 år i branchen har vi nemlig prøvet lidt af hvert og kender til alle procedurer og processer, så du er sikker på, at intet bliver overset. 

Derfor findes der heller ikke den komplikation eller det problem, der kan slå os af pinden. For vi ved, hvad vi skal tage hensyn til undervejs.

Hvordan er din jord?

Al jord er ikke bare jord, noget er forurenet i mindre grad, mens andet er i større grad. Korrekt analyse af jorden er forudsætningen for, at den bagefter kan bortskaffes eller flyttes korrekt. Netop forståelsen af jordbundens karakter er også bestemmende for, hvor fundamentet skal sættes. Vi sørger for både jordbundsprøver, terrænregulering og jordhåndtering, når du skal bygge. Det samme gælder også eventuel klargøring af jorden i form af for eksempel dræning, når nødvendigt, og planering.

Rør, ledninger og stik

Inden fundamentet lægges, skal alle former for kloakering, varmesystemer, vand og el være på plads. Systemer i forhold til kloakering af spildevand, regnvandsanlæg, vandtilførsel, el som stikledninger eller hovedledninger samt rør og ledninger til varmeforsyning skal være etableret.

Vi sørger for det hele, også hvis det gælder nye veje, stier eller parkeringspladser i forbindelse med byggeriet og har de bedste samarbejdspartnere, hvis du har brug for et konkurrencedygtigt byggeri.