Skybrudssikring - vi sikrer dig mod regnen

Har du prøvet at se dine ejendele flyde rundt i beskidt kloakvand og bagefter brugt måneder på at renovere bygningen? Så ved du godt, at det sagtens kan betale sig at sørge for klimatilpasning og skybrudssikring. For når vand falder kraftigt som skybrud, kan det let betyde oversvømmelser, og derfor skal dine arealer skybrudssikres. Klimaforandringerne betyder nemlig mere vand. Lad os hjælpe dig med at står stærkt, så du ikke behøver bekymre dig om mulige problemer.

 Mere end 50 års erfaring med kloakarbejde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
Skybrudssikring-2
Skybrudssikring-2

Reparation & Nyetablering

 • Eksperter i LAR løsninger, skybruds- og klimasikring samt regnvandsløsninger
 • Nyeste udstyr til alt indenfor kloak, jord og beton
 • Vi tilpasser løsningerne til dine områder og behov

Skybrud var tidligere sjældent i Danmark, men nu kan vi forvente flere og flere kraftige af slagsen fremover. Det har omkostninger – I form af oversvømmede kældre, bydele og udearealer. Store vandskader på inventar, løsøre og bygninger koster store summer til udbedring, renovering og stigende forsikringspræmier. Så kom problemerne i forkøbet med skybrudssikring.

Tjek dine arealer - før regnen kommer

Det giver god mening at undersøge, hvad de eventuelle risici kan være allerede inden vandet kommer, så du i god tid kan nå at sikre dig med konkrete tiltag. For det kan være dyrt at sætte ind, når først dine arealer er oversvømmet. Ja, faktisk kunne en stor del af de seneste års mange vandskader sagtens være undgået ved billige og simple forebyggende tiltag. Og god forberedelse er både meget lettere og billigere end efterfølgende oprydning efter skader.

Luk af for vandet

Vand kan finde vej ind mange steder. Fra kloakken eller afløb, gennem revner i gulvet, døre eller vinduer. Højvandslukker så kloakvandet ikke kan komme op fra kloakken er en af de oplagte løsninger, men der kan være flere elementer, det er nødvendigt at kigge på, hvis du vil sikre din matrikel.

Nogle steder kan en hævet betonkant ved den øverste kældertrappe være alt, hvad der skal til.  Lokal Afledning af Regnvand (LAR) er også en måde at lave effektive og simple løsninger, hvor regnvandet ledes uden om kloakken. Mindre eller større byggetekniske løsninger kan være løsninger, ligesom ændringer i kloakken.

Lad vores specialister guide dig med udgangspunkt i de særlige karakteristika for dine arealer. 

Sørg for rensning

En god måde at sikre dig mod oversvømmelser er at sørge for at alle områder, der skal transportere vand er renset. Det gælder eksempelvis tagrender og sandfangsbrønde. Men også riste på vejen kan det betale sig at rense, så vandet kan finde ind. Lad os vurdere din bygning og dine installationer, så vi får et billede af mulige risici ved skybrud. Så er du sikret mod kommende vandmængder. 

Skybrudsprojekter og løsninger kan nemlig omhandle alt fra tunneler, bassiner og vejriste til decideret ombygning udeområder eller udvidelse af åer og vandløb.  

Hvad det rigtige er baseres på dine arealers brug, udformning og karakteristika. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde de rigtige, langtidsholdbare løsninger.

Vi kan eksempelvis udføre:

 • Pumpning
 • Højvandslukke
 • Afskæring fra afløbssystemet og nedsivning / tilslutning af omfangsdræn
 • Reduktion af vandtilstrømningen eksempelvis ved overdækning
 • Vandtætte døre/vinduer
 • Højt dørtrin ind til kælder, bred afløbsrende ved trappenedgang
 • Skot på kælderdør (beredskab)
 • Omlægning af fald på terræn rundt om lyskassen, hæv kanter eller tilføj ekstra trin. Lyskassen kan også erstattes med glassten i kældervindue
 • Omlægge faldet på terræn rundt om garagenedkørslen, så det falder væk fra nedkørslen, hæve terrænet eller etablering af afløbsrend

Tjek også Teknologisk Instituts hjemmeside:  skybrudssikringafbygninger.dk, hvor du kan få mere at vide, samt gode råd til hvilke løsninger, der kan give mening for dig.