Regnvandssikring

Stigende vandmængder betyder øget pres på haver og udeområder, men også indenfor i ejendomme og huse ses resultatet som vandskader og eksempelvis oversvømmede kældre. Og det er dyrt – både at udbedre og i form af beskadigede ejendele.

Derfor kommer du ikke udenom at sikre dine arealer mod regnvandet. Vi bistår både på store projekter som boligforeninger, store virksomheder samt offentlige bygninger og i private villaer.

 Mere end 50 års erfaring med jordopgaver

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Specialtilpasset rådgivning og udførelse

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
WEB-Regnvandssikring-2-WS_Brejner
WEB-Regnvandssikring-2-WS_Brejner

Din jord - Din løsning

  • Alt jord er ikke ens. Skræddersyede løsninger med udgangspunkt i jordbund, klassificering, omfang og behov
  • Fra ren muldjord til forurenet jord – vi sørger for den rigtige afskaffelse
  • Undgå bekymringer med anmeldelser – vi tager papirarbejdet

Når du skal sikre dine arealer, både indendørs og udendørs mod de stigende vandmasser, der presser sig på, er der forskellige løsninger til formålet.

Vandskader er en dyr og bekostelig affære i form af både tid og penge. I mange tilfælde er vandskader forsikringssager, og det er ikke bare lige nødvendigvis at få erstatning. I større og større grad kræver flere forsikringsselskaber, at du selv har taget højde for problemet i form af forskellige løsninger, for at din forsikring dækker i tilfælde af, at uheldet er ude. 

Specialtilpassede løsninger

Ingen udeområder eller matrikler er helt ens. Det tager vi højde for, for den rigtige løsning for dine arealer skal være tilpasset de særlige forhold. Vi leverer bygnings- og installationsmæssige løsninger, der sikrer dig en tør og sund kælder, hvor vandet ikke kommer ind, så du er sikret mod højvande, tilstoppede kloakker og pumpesvigt. Vil du også undgå oversvømmelser i haven eller på større udearealer, der ikke er stand til at tage imod presset, så arbejder vi med mange former for klimasikring.

Klimasikring

Ekstremregn, monsterregn og skybrud er ting, der bliver flere af i dagligdagen i den kommende tid. Derfor er det nødvendigt at tænke i nye løsninger i forhold til den traditionelle kloakløsning, for de gamle systemer kan ikke længere bruges. Samtidig bliver det pålagt fra kommunerne at separere regnvand fra kloakken, da forsyningsanlæggene ikke kan klare den større belastning. Så regnen skal ledes væk. 

Klimasikring mod regnvand på udearealer tæller forskellige løsninger fra vandløb, regnvandsbede og bassiner til faskiner og regnvandstanke.

Læs mere om klimasikring her

Vær opmærksom på, at du, når du sørger for at etablere gode regnvandsløsninger, i de fleste tilfælde i mange kommuner, kan få tilslutningsbidraget for regnvand tilbage, da du nu ikke længere belaster kloaksystemet.

Din løsning

Vi screener din parcel eller matrikel, så vi kan finde de rigtige løsninger til dine arealer. Om det er regnbede, faskine eller andre tiltag, der supplerer hinanden, tager vi udgangspunkt i det enkelte område. Professionel vejledning og sparring, så du får de rigtige løsninger til dine områder er en selvfølge for os.

Jordbund og dræn

Skal du have etableret brønde, faskine eller andet, sørger vi også for tilladelse fra kommunen samt alle former for beregning af omfang og placering tilpasset den enkelte opgave. Så er du sikret en optimal løsning på dine problemer. Vi etablerer selvfølgelig også belægning i det omfang, det giver mening, så du får en æstetisk smuk belægning, græs eller andet som dække over det som etableres i og under jorden. 

Undgå oversvømmede kældre

Gælder det eksempelvis oversvømmede kældre er højvandssikring det helt rigtige, så du med ro i sindet ved, at spildevand fra kloakken ikke løber den forkerte vej ved kraftige regnskyl og op af dine afløb. Højvandssikringen er en god og nem løsning, men afhængig af din bebyggelses udformning kan det i nogle tilfælde være det rigtige at lukke afløb i kælderen eller at montere en brønd.

Læs mere om højvandslukker her

Omfangsdræn kan være en anden god løsning på fugtige kældre, hvor enten grundvand eller overfladevand trænger ind, for her kan fugten hurtigt fjernes, så den ikke går ind igennem gulve og vægge. 

Et omfangsdræn etableres rundt om en kælder, mens væggene asfalteres og der etableres gennemløbs-, spule-, og sandfangsbrønde, ligesom drænet tilkobles og pæn belægning som græs reetableres.

Pas på rotterne

Da mængden af rotter er stadig stigende, skal alle nye og gamle rør rottesikres eksempelvis med en rottespærre, der stopper dem, inden de kommer videre i kloakken. For de er dygtige gnavere, som kan svømme, klatre og komme ind via ganske små åbninger, hvorfor særlig rottesikring er nødvendig, hvis de ikke skal finde vej igennem toiletter og andre afløbsinstallationer.

Hold øje med vandet

Selvom du ikke er til stede i bygningen eller hjemmet, kan du sagtens holde øje med vandet på dine arealer. En vandsikringsalarm kan her være god, fordi den lukker for vandet, når der opstår skader på vandinstallationen og kan dermed være med til at begrænse skaden. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan undgå, at vandet bliver en belastning, og hvad der vil være den rigtige løsning på dine arealer. Over 50 år i branchen betyder et indgående kendskab og stor faglig erfaring, når det kommer til optimale løsninger tilpasset den enkelte.

 

Vi glæder os til også at hjælpe dig