Regnvandsanlæg

Stigende vandmasser i form af stormflod og styrtregn er et kommende problem, som skal løses lokalt

Regnvandsanlæg

Stigende vandmasser i form af stormflod og styrtregn er et kommende problem, som skal løses lokalt. Men hvorfor ikke udnytte de store mængder af kemikalie-, tungmetal-, samt kalkfrit vand ved at bruge det i toiletter og vaskemaskiner? Hermed sparer du både en fjerdedel af dit vandforbrug samtidig med, at du slipper for at etablere forskellige løsninger til afledning af regnvandet.

  • Mere end 50 års erfaring med faskineløsninger

  • Opdaterede med nyeste krav & teknologiske muligheder

  • Specialtilpasset rådgivning & udførelse

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Akut brug for hjælp?

Akut brug for hjælp?

Vores fagpersonale er ved telefonen hele døgnet

Læs mere

  • Skræddersyede anlæg med udgangspunkt i dine forhold, behov og muligheder
  • Anlæg i alle størrelser tilpasset den enkelte matrikels tagflade samt vandforbrug
  • Slip for unødvendigt vandforbrug og få dækket meget af forbruget med gratis vand i ejendommen

Skybrud og regnskyl bliver hyppigere og hyppigere. Derfor kommer kommunerne med øgede krav til private, institutioner og erhverv, der pålægges at gøre mere for at fjerne regnvandet fra kloakken og i stedet sørge for at lave lokal afledning af regnvand LAR.

Hvorfor så ikke spare dig selv for arbejdet og i stedet bruge regnvandet til at spare både penge og miljø?

Fremfor at bruge tid, penge og kræfter på at aflede de store mængder regnvand, kan det give god mening i stedet at bruge energien og pengene på en løsning,- der samtidig er langtidsholdbar og som vil sikre dit vandforbrug i lang tid frem.

Regnvandstanke, der opsamler regnvand, kan både etableres i mindre forhold, hvor vandet kan benyttes til vanding eller anden brug udenfor. Men større tanke, der graves ned og kobles til kloaksystemet betyder gratis vand, der kan bruges udenfor men samtidig også indenfor til tøjvask og toiletskyl. Det er miljørigtige, langtidsholdbare løsninger, som både giver god mening i private boliger men også i høj grad for større ejendomme, virksomheder eller boligforeninger, hvor netop vandforbruget er ekstra stort i toiletter og til vask.

Regnvand er rent. Det vil sige, at det ikke indeholder hverken tungmetaller eller kemikalier. Samtidig er vandet fri for kalk, hvilket er en fordel, hvis det eksempelvis bruges i vaskemaskiner.

Regnvandets kvalifikationer gør det optimalt til både vanding udendørs samt til toiletskyl og tøjvask som særligt, når det kommer til institutioner og større ejendomme kan betyde en stor besparelse i vandforbrug. Vandet er også velegnet til til teknisk brug og procesformål i virksomheder. Dog frarådes det både at drikke vandet eller bruge det i nærheden af mad, da kvaliteten af vandet ikke kontrolleres.

Når du bygger nyt, er det optimalt at etablere et regnvandsanlæg, fordi du allerede er i gang med at lave rørføring, og det dermed er en simpel procedure. Men også i allerede eksisterende huse er det stadig en givtig løsning, der sagtens kan etableres.

Prisen på et regnvandsanlæg varierer, fordi det kommer an dels på anlægget, dels på omfanget af anlægget og altså dit behov for, hvor meget regn det skal kunne opsamle. Derudover kommer det selvfølgelig an på, hvordan placeringen af anlægget skal være, og hvordan din eksisterende rørføring er, hvilket har betydning for, hvorvidt det er kompliceret at tilkoble.

En typisk pris på selve anlægget ligger i omegnen af 20.000, men dertil kommer arbejdslønnen til tilkoblingen.

Mindre regnvandsanlæg eller tønder kan også etableres uden for over eller under jorden til at opsamle regnvand fra eksempelvis dit tag i anlæg, og skal vandet kun benyttes ude, kræver det ikke rørføring ind i huset. Samtidig er kravet til filtrering og kvalitetskontrol af vandet mindre, da det ikke føres ind i huset.

Også her kan anlæggene graves ned, hvilket altid ville være fremgangsmåden på anlæg, der kan rumme 5000 liter og derover. I mindre målestok kan du også vælge at have dem stående synlige.

Frakobler du regnvandet fra spildevandet i din kloak samtidig med, at du etablerer et anlæg, er det også muligt at få tilbagebetalt den del af tilslutningsafgiften, der vedrører regnvand. Samtidig sparer du op til en fjerdedel af dit vandforbrug på årsbasis, hvilket er en betragtelig besparelse, som udover at være økonomisk i den grad også er en håndsrækning til miljøet. For du er i så fald med til at sikre den gode vandkvalitet i et stykke tid, når du sparer vand op, som du kan bruge senere.

Husk altid at få arbejdet udført af autoriserede kloakmestre, der er din garanti for veludført arbejde, hvor rørsystemerne fungerer.

Vi glæder os til at hjælpe dig med dit projekt.

Skal vi løse din opgave?

Hvad siger vores kunder?

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

Søde og rare mennesker. De melder ud i god tid og overholder aftaler.

I er behagelige, hurtige og fleksible!

Meget flink spulemand. Han gjorde alt hvad han kunne for at løse opgaven.

Vi er altid tilfredse med jer – og bruger derfor kun jer. Der er no problems

Jeg bruger kun Brejner! Henrik, spulemanden kan sit kram og jeg kan kun give tommelfinger opad!

U.G med kryds og slange! Det var nogle søde unge mænd som var herude og byggelederen gjorde mig tryg igennem hele forløbet.