Kloakering

Det kan godt betale sig at sørge for, at der er styr på alt det usynlige – kloakken under jorden. For kloakering på din ejendom er dit ansvar, og sørger du ikke for, at dine rør og systemer er vedligeholdte og fungerer optimalt, kan det resultere i dyre reparationer, ligesom forældede rør er med til at give rotterne frit løb.

 Mere end 50 års erfaring med kloakarbejde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
WEB-kloakering-2-WS_Brejner
WEB-kloakering-2-WS_Brejner

Reparation & Nyetablering

 • Eksperter i udbedring af kloakproblemer som lugt, rotter & afløb
 • TV- inspektion, slamsugning og kloakspuling med nyeste udstyr
 • Vi tilpasser løsningerne til dine områder og behov

Kloakering og regnvand

Skal du etablere ny kloakering, kommer du ikke udenom at lave separatkloakering, da det er et krav fra kommunerne, at regnvand og spildevand ledes hver for sig, idet rensningsanlæggene ikke er i stand til at håndtere de stigende mængder vand fra øget nedbør. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor eksempelvis vandet fra dine tagrender skal ledes hen. Læs mere om forskellige former for LAR løsninger her.

Sig farvel til rotter og skader

Har du gamle kloakrør, der ikke er blevet vedligeholdt, kan det resultere i problemer som tilstoppede kloakker, lugtgener, rotter i rørene og afløb, der ikke kan klare opgaven. Her kommer du ikke udenom en renovering af dit kloaknet. I mange tilfælde er det tidens tand, slid, rødder fra træer eller angreb fra rotter, der gør, at kloakken stopper, bliver utæt eller ikke fungerer.

Og der er gode grunde til at have et velfungerende kloaksystem, det betyder nemlig samtidig færre rotter, da de sjældent kaster sig over nye rør, ligesom store omkostninger ved omsiggribende reparationer kan undgås, når din kloak vedligeholdes. 

Heldigvis behøver det ikke altid at være en omfangsrig opgave. Med TV-Inspektion kan vi hurtigt finde fejlen og udbedre skaden præcis der, hvor rørene har brug for en renovering.  Problemerne kan ofte løses med en strømpeforing eller punktrenovering, for det er tit ikke nødvendigt at grave op for at udbedre skaden.

Vi laver kun det nødvendige

Uafhængig af, om det er tidens tand, slid, rotteangreb eller eksempelvis rødder fra træer, der betyder, at kloakken skal efterses, så er kloakarbejde en tillidssag. For du kan ikke selv se skader og konstruktionsfejl under jorden. 

Det ved vi godt, og derfor er det gode samarbejde helt centralt for os, for god service er ikke bare ord hos Brejner A/S.  Derfor gør vi heller aldrig mere end nødvendigt og sørger for udførlig rådgivning undervejs, så du kan være med i processen og samtidig er vejledt optimalt for at undgå nye, kommende problemer.

Slip for hovedpinen

Gælder det nyetablering af kloak og fundament eller en renovering, der betyder, at der skal indhentes tilladelser, så bistår vi gerne med al papirarbejde, så du ikke skal bruge tid eller energi på det. Vi sørger for tekniske tegninger, godkendelser og opmåling. For dine forhold som jordbund, område, brønde og placering af kloak er bestemmende for de rigtige løsninger. Derfor tager vi udgangspunkt i dine arealers særlige vilkår, når vi beregner og estimerer. 

Vi gennemgår selvfølgelig løsninger og systemer med dig som kunde, så du forstår, hvori arbejdet ligger, ligesom dialogen er særlig vigtig, så du bliver opmærksom på, hvad du selv kan gøre i forhold til vedligeholdelse. 

Fra det lille til det store

Ingen opgave er for lille og ingen for stor. Uafhængig af om det drejer sig om en enkeltstående villa, et lejlighedskompleks eller en stor erhvervsejendom har vi erfaringen. For over 50 år i branchen betyder, at vi har prøvet det meste. Vores maskinpark er stor og spænder fra små til store gravemaskiner, ligesom vores udstyr altid er opdateret. 

Vi udfører alle opgaver inden for kloakering, kloakservice, fundamenter, cement, asfalt og jordarbejde. For vi kan godt lide at arbejde i jordhøjde. 

Kloakeringsopgaver kan omhandle:

 • Brønde
 • Rør
 • Forsikringsskader
 • Slamsugning og højtryksspuling
 • LAR – regnvandsafledningsløsninger
 • Faskine og andre LAR løsninger
 • Pumpebrønde, bundfældningstanke, minirensanlæg, nedsivningsanlæg og pilerenseanlæg
 • Højvandslukkere, tilbageløbsstop samt rottesikring
 • TV-Inspektion
 • Regnvandsanlæg

Men vi arbejder også med:

 • Fundamenter, beton og asfaltering
 • Belægning med fliser og grus samt etablering af grusveje

Vi glæder os også til at hjælpe dig