Vi sørger for grundvandssænkning

Ligger vandspejlet højt – for højt, i forhold til byggeriet, eller skal der etableres kælder eller andet? Vand udgør ikke noget problem. Lad os sænke grundvandet og nedfræse drænrør, så arbejdet kan fortsætte ufortrødent. 

 Mere end 50 års erfaring med kloakarbejde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Autoriseret kloakmester og uddannede medarbejdere

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
Grundvandssænkning-2
Grundvandssænkning-2

Eksperter i jord og vand

  • Vi klarer alle former for jord, kloak og betonarbejde
  • Specialister inden for klimasikring og klimatilpasning
  • Vi tilpasser løsningerne til dine områder og behov 

Tørt byggeri

Skal der bygges, skal det være tørt. Både på mindre og simple bygge-, og anlægsprojekter samt på store komplekse byggegruber. Det kan nogle gange udgøre et problem, steder hvor grundvandet ligger lavt, og så kan løsningen i mange tilfælde være en grundvandssænkning, mens byggeriet står på. Vi tager udgangspunkt i de særlige karakteristika for dine arealer og forhold, når vi opsætter anlæg til grundvandssænkning og sørger for tørre sko til arbejdet med udgravninger under det naturlige grundvandsspejl.

Vi gør det nemt for dig, for vi sørger selvfølgelig for vandbehandling og det samme gælder kommunale tilladelser.

Sådan pumpes vandet væk

Når man udfører en grundvandssænkning, bortpumper man større mængder af grundvand væk midlertidigt. Det kræver tilladelse efter vandforsyningsloven, når der pumpes mere end 100.000 m3/år eller oppumpningen finder sted i mere end 2 år, ligesom en matrikels placering har betydning. Men tilladelserne er vores bord, så du ikke behøver bekymre dig.

Når grundvandet pumpes op, skal der også efterfølgende ske noget med det. Det kan eksempelvis infiltreres og udledes til offentlig kloak eller det kan ledes videre til søer eller hav. Uanset hvad, skal der altid søges om tilladelse det, så miljøet er sikret.

Drænrør og maskiner

Grundvansdsænkning kan foretages med nedfræsede drænrør, der tilsluttes pumpe. Det er en meget effektiv form for sænkning, og vandet kan anvendes eksempelvis i dambrug eller til vandingsanlæg.

Vi har masser af maskiner og kraftigt materiel, så vi kan tilbyde forskellige former for løsninger og anlæg.

Som certificeret kloakmester med mange år i branchen har vi kompetent mandskab, der er vant til de mangeartede opgaver og bekendte med eventuelle problemstillinger. Det er din tryghed for veludført arbejde.

Udover etablering og opsætning af anlæg, sørger vi selvfølgelig også for overvågning, drift og servicering. For uafhængig af jordbund og grundvandskemi skal opgaven udføres korrekt og tilpasset.

Lad os hjælpe med det næste projekt, der involverer grundvandssænkning. Kontakt os for at høre mere om det forskellige specialtilpassede løsninger.