Faskine - nem og billig regnvandssikring

Slut med oversvømmede kældre og en belastet kloak. 

Flere kraftige regnskyl og nye krav fra kommunerne betyder, at faskiner nu er blevet en endnu bedre måde at mindske presset på kloakken, undgå oversvømmelser i haven og samtidig leve op til nye krav. Vi sikrer dig specialtilpassede faskiner, der matcher din jordbund, omfangskrav og særlige behov.

 Mere end 50 års erfaring med faskineløsninger

 Opdaterede med nyeste krav og  teknologiske muligheder

 Specialtilpasset rådgivning og udførelse

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
WEB-Faskine-2-WS_Brejner
WEB-Faskine-2-WS_Brejner

Vi har din faskineløsning

  • Billig og let etablering som sikring mod oversvømmelse og belastede kloakker
  • Skræddersyet løsning tilpasset størrelsen på din ejendom, jordbund, reglementer og omfangsmuligheder
  • Autoriseret kloakmester med årelang erfaring med både nyetablering samt vedligehold.

Fremtiden byder på mere regn i Danmark, hvilket giver øget pres på kloak og rensningsanlæg, ligesom oversvømmelser og våde udeområder belaster ejendomme. Det samme gælder spildevandsanlæggene, der ikke har kapacitet til at rense de store mængder regnvand. Af den grund arbejder kommunerne på separatkloakering og ejendomsejere vil få nye krav til at sortere regnvand fra spildevand. Når det kommer til opsamling af større mængder regnvand er en faskine en let og billig løsning. 

Hvad for en maskine?

En faskine er et midlertidigt vanddepot, der er bygget som en kasse eller hulrum i jorden i plastik eller fyldt med sten. Man kan sige, at det er en mindre udgave af et regnvandsbassin. Faskinen opsamler regnvand, blandt andet fra taget, og lader det langsomt sive ned til jordbunden. På den måde belastes renseanlæg, pumpestationer og andre dele af kloaksystemet mindre. Samtidig forbedres det lokale miljø i åer, vandløb og grundvand, ligesom det hindrer smattede haver og oversvømmelser.

Så det giver god mening at overveje en faskine.

Specialtilpasset faskine

En faskine er ikke synlig, da man typisk planter græs ovenpå, og etableringen er forholdsvis simpel og økonomisk, ligesom det involverer minimale gener. Samtidig sikrer man både et bedre lokalt miljø, ligesom miljøet i det brede perspektiv forbedres.

Faskiner kan bruges ved alle former for huse og i sommerhuse, hvor det kan være dyrt at koble regnvand til den eksisterende kloak.

Vi yder alle former for services i forbindelse med etablering af nye faskiner eller vedligeholdelse af eksisterende og er behjælpelige med råd og vejledning om din faskine.

Godt arbejde kommer godt igen

Det er muligt at etablere en faskine selv. Men funktionaliteten skal være i orden, og derfor kan det godt betale sig at bruge en fagmand. Det kan nemlig føre til oversvømmelser på terrænet, hvis de er forkert opbyggede, og det samme gælder dårligt vedligeholdte faskiner.  

For at sikre dig, at faskinen leverer det, den skal og ikke stopper til, er det vigtigt, at du holder tagflader og tagrender rene for blade og skidt, så skidtet ikke føres med vandet til faskinen. Sandfanget, hvis din faskine har et sådant, skal tømmes for blade og snavs en gang om året, ligesom nedløbsrøret og vandfangets brønd skal tilses årligt for at sørge for, at de ikke er tilstoppet eller revnet.

Ikke bare en faskine

Alle faskiner eller regnvandskasketter er ikke ens. Hvor stor den skal være afhænger af jordtypen på din grund smat størrelsen på taget, ligesom der skal tages hensyn til skel, bebyggelse, kloakkens placering og forhold omkring grundvandsboringer.

Alt det er der styr på, når du bruger en autoriseret kloakmester, for så sikres du, at din faskine lever op til ejendommens særlige behov.

Er det nødvendigt med ansøgninger til kommunen i forbindelse med godkendelse af etablering af en ny faskine på din ejendom, sørger vi selvfølgelig for, at papirarbejdet er i orden, og at din faskine lever op til reglerne i den enkelte kommune.

Dimensioner og jordbund

Det er typen af jordbunden og arealet, der afgør, hvordan dimensionerne på faskinen skal være. Formålet er at give faskinen et så stort overfladeareal som muligt, og derfor anlægger man aflange faskiner frem for firkantede, hvis det er muligt i forhold til pladsen. Hvor stor den skal være afhænger også af kvaliteten af din jordbund. I leret jord kan nedsivningen være meget langsom eller næsten ikke eksisterende, mens det eksempelvis går hurtigt i sandet jord.

Kontakt os for mere information om den rigtige løsning på dine arealer. Vi kommer gerne forbi og kigger på din ejendom, så du ved, hvad dine muligheder er.