Asfaltering der holder

Lang holdbarhed tilpasset forhold, brug og anvendelse er i fokus, når vi udfører alle former for asfaltarbejde fra indkørsler hos private til veje og parkeringspladser. Har slitagen sat sine spor, reparerer vi revner, huller og overflader af alle slags.

 Mere end 50 års erfaring med opgaver i jordhøjde

 Opdaterede med nyeste krav og teknologiske muligheder

 Specialtilpasset rådgivning og udførelse

Vi lytter til dine ønsker

Årelang erfaring forpligter. Vi har prøvet de fleste udfordringer og tager udgangspunkt i din tilfredshed. Kontakt os for en snak eller et uforpligtende tilbud.

Skriv til os eller ring på
 +45 48 24 15 99
WEB-Asfaltering2-Brejner_18_3_21
WEB-Asfaltering2-Brejner_18_3_21

Dine områder - Din løsning

  • Alle former for asfalteringsprodukter
  • Klimatilpasset permeabel asfaltering
  • Udgangspunkt i dine arealer og behov

Afhængig af dit projekt udformer vi lige den form for vejbelægning, som tilsvarer dine behov og krav. Stigende mængder regn i forbindelse med klimaændringer betyder, at permeabel asfalt i højere og højere grad kan være en god idé, da regnvandet hurtigt kan ledes gennem overfladen og ned i de underliggende gruslag eller via drænrør til bassiner eller andet. Så undgår du, at vandet akkumulerer sig på vejen.

Asfaltens mange lag

Bærelaget eller bundsikringslaget er det nederste i en asfaltopbygning. Herefter kommer slidlaget, der beskytter bærelaget mod vand og frost og ovenpå det, kan der komme en overfladebehandling, der kan hjælpe med at holde asfalten langtidsholdbar.

For forskellige produkter som olie og kemikalier slider på asfalten, og det samme gør trafik, sol og varme. Går slidlaget går i stykker, kan det beskadige bærelaget. Derfor skal asfalt efterses og vedligeholdes, da det sikrer funktionen og øger levetiden.

Vedligehold asfalten

Når asfalt vedligeholdes og repareres, holder belægningen længere, for så kan vand og forst ikke trænge ned i det dybereliggende bærelag. Eftersom det øverste bærelag er billigt at renovere og reparere, giver det god mening at vedligeholde veje og asfaltarealer løbende, fordi du på den måde undgår store renoveringsudgifter.

Bærelag

At underlaget er det rigtige og etableres korrekt, er altafgørende for, hvordan man opbygger asfalten. For bærelaget skal tilpasses til brugen af asfalten og udgør dermed en stor del af opgaven, da underbunden ikke må belastes mere end den er konstrueret til.

Slidlag

Det øverste lag af asfaltopbygningen er slidlaget. Her er fokus den gode friktion og brugen samt forholdene som trafik, vand og temperaturforskelle.

Støjdæmpende asfalt

Trafikstøj kan være belastende for samfundet og de mennesker, der bor og opholder sig tæt ved asfalterede veje. For det kan medføre gener som hovedpine og stress. Derfor findes der heldigvis optimale løsninger, som tager højde for den støj, som friktionen afgiver. Den åbne overfladestruktur betyder, at larm fra dækkene kan reduceres betydeligt helt op til 6-8 db. 

Farvet asfalt

Asfalt er ikke altid sort, for måske har du et ønske om et andet arkitektonisk udtryk med en farve som hvid, blå, rød, brun og grøn. Det kan være til udsmykning, eller fordi du ønsker et andet udseende på parkeringsarealer, cykelstier eller sportsarealer. For farvevariation betyder samtidig, at brugerne bedre kan afkode områderne, så eksempelvis legepladser kan få et mere venligt udtryk. For du kan skabe særegne arealer med unikke karakteristika, når du vælger alternative former for asfaltfarver. 

Permeabel asfalt

Kommende klimapåvirkninger og øgede regnmængder betyder våde veje, der er mindre farbare. Her kommer den permeable asfalt ind i billedet, som også kaldes drænasfalt. Den er udviklet til at kunne håndtere store mængder regnvand, som trænger ned igennem belægningen, hvorunder der kan etableres forskellige former for dræn. Drænasfalt har nemlig større porer, så vandet kan trænge igennem, hvorefter det forsinkes gennem gruset, inden det kan afledes videre til bassiner eksempelvis.

 

Brug for reparation eller etablering af nye arealer? 

Vi glæder os til at drøfte mulighederne på dine områder.